Aralar Ezker Batuak herri programa aurkeztu du (Hitzan)

EB-Aralarreko hautagaiek herri programa aurkeztu dute
2011/05/11
Hauteskundeak
Nork Zarauzko Hitza
Aralar Ezker Batua Zarautz
EB-Aralar koalizioko hautagaiek herri programa aurkeztu zuten astelehenean. “Gure lehentasuna herritarrak izango dira, haientzako zerbitzuak sendotzea eta hobetzea”, adierazi zuten. Ildo horretatik, koalizioak herritarren arazoei “ezkerretik” eman nahi dio erantzuna.

Enpleguaren aldeko mahai soziala sortzea proposatu zuten zerrendakideek, “herrian enplegua sortzeko estrategia prestatu eta bereziki ekonomia soziala bultzatzeko”. Era berean, babes ofizialeko etxebizitzak sustatzea izango da EB-Aralarren egiteko nagusia, “batez ere alokairuzkoak” : “Zarautzen 1.481 pertsonek eskatu dute etxebizitza babestua. Aldapetan, Kortazarren, Amillubin eta Itxas Mendin sustatuko ditugu”.

Mugikortasunari dagokionez, TAO sistema aldatu beharra dagoela gehitu zuten. Hala, errotazio sistema martxan jartzea proposatu zuten: “Bizkaia, Zigordia eta Foruen kalean errotazio sistema jarri behar da aparkatu ahal izateko; doan zarauztarrentzat, ordainpekoa kanpotarrentzat”. Era berean, udan TAO sistema bigarren eremura mugatu behar dela esan zuten, eta aparkalekuak egokitu herritik kanpo.

Horrez gain, Alde Zaharreko urbanizazio berria eskatu zuten, baita bidegorri sare integrala garatzea ere. Autopistako hirugarren erraila sortzearen kontra agertu ziren, bestalde. Erraustegiaren moratoria eskatu zuten eta birziklapena sustatzea. Halaber, Polikulturalari uko egiten diotela nabarmendu zuten: “Azterketa teknikoak egiteko xahututako bi milioi eurokin posible izango zen Modelo zinema eraberritzea, esaterako”.

Herritarren arretarako zerbitzu bateratua prestatu behar dela gehitu zuten, ordutegia zabalduz, administrazioko tramiteak errazteko. Kiroldegian kuota soziala aplikatzea eta diru sarrera murritzak dituztenei hobariak eskaintzea proposatu zuten. Horrez gain, Turismo eta Kirol Patronatuak bertan behera utzi behar direla nabarmendu zuten: “Udal administrazioaren baitan integratu behar dira”.

Euskara lantzea eta haren erabilera sustatzea izango da EB-Aralarren helburua: “Zarautz erreferentzia gunea da esukaltzaleen artean, eta izaten jarraitu behar du. Horretarako behar diren bitartekoak bermatu behar ditugu”. Berdintasun Sailaren ekimenak indartu eta herritarren partaidetza zuzena bultzatu behar direla gehitu zuten, baita Herri Kirolak lantzeko eskola sortu ere.

“Lanean segituko dugu indarkeria bitarteko politiko moduan erabiltzeari behin betiko bukaera eman arte. Bakea, elkarbizitza eta adiskidetzearen alde egingo dugu”, nabarmendu zuten.

Zenbait hitzordu

Gaur eguerdian auzoz auzoko proposamenak aurkeztuko ditu koalizioak Azken Portuko Guria tabernaren atarian. Bihar, berriz, eskuorriak banatuko dituzte Vista Alegren. Gauza bera egingo dute etzi Lege Zaharren Enparantzan, 18:00etatik aurrera.

Advertisements

Auzoz auzoko programaren aurkezpena Hitza-n

Auzoz auzoko programa prestatu du EB-Aralarrek
2011/05/11
Hauteskundeak
Nork Zarauzko Hitza
Ezker Batua Aralar prentsaurrekoa
EB-Aralar koalizioak auzoz auzoko programa prestatu du, eta auzo elkarte edota auzotarrek egindako proposamenak jaso dituzte bertan. Egunotan herriko gune ezberdinetan banatuko dituzte aleak, herri programaren laburpentxoarekin batera. Gaur Azken Portun izan dira zerrendakideak, bihar Vista Alegren izango dira 17:00etatik aurrera eta ostiralean, berriz, Lege Zaharren Enparantzan, 18:00etan.

Proposamenak:

-Alde Zaharra: Plan Berezian jasotako ekimenak martxan jartzea, bizikletak aparkatzeko tokiak zabaltzea, Langako plaza Birgaitze Integratuaren Eremua izendatzea, Salbide Zaharreko promozioa sustatzea eta Salbide eta Baratzalde kalea egokitzea, Modelo Zinema egokitzea eta eraberritzea eta beladoreen ordutegia mugatzea, besteak beste.

-Vista Alegre: Aldapetako lanak martxan jartzea eta igogailuaren eraikuntzarekin hastea, Barandiaran kaletik auzorako sarbidea trafikoari ixtea, auzoko kirol pista estaltzea eta Udal Eskola Tailer berria sortzea.

-Azken Portu: Aldundiari eta BIDEGIri A-8ak sortutako zaatai aurre egiteko panelak jartzeko eskatzea, Azken kalean aparkalekua egokitzea, Salberdin garatzea. Egaña kaleko urbanizazioa berritzeko proiektua idaztea, Klabelinsoro inguruan skate pista berria egitea eta auzo elkartearen sorrera bultzatzea, besteak beste.

-Itxasmendi: Aldundiari eta BIDEGIri A-8ak sortutako zaatai aurre egiteko panelak jartzeko eskatzea, Itxasmendiko futlbol eta saskibaloi kantxan zoru sintetikoa jartzea, alokairuzko 30 etxebizitzak eraikitzen hastea, Guardia Zibilaren koartela alokairuzko bizitoki bilakatzea, Eroski saltoki handitik biribilgunerainoko espaloia berritzea eta komun berria eraikitzea pisten ondoan, besteak beste.

– Mitxelena: Bizikletak aparkatzeko toki estalia tren geltokiaren ondoan zabaltzea eta hobetzea, ibilbide luzeko autobusentzat gearlkua egokitzea Amillubin eta gaueko trenak bizilagunei sortzen dizkieten kalteak berraztertzea, besteak beste.

– San Pelaio-Mendilauta: Ikastola Eguzki Izarra partzelara lekualdatzea, Ikastolako komuna egokitzea eta herritarrei irekitzea eta Mendilautako espaloiak konpontzea, besteak beste.

Programa electoral completo Zarautz 2011

Este es el programa electoral completo para el Ayuntamiento de Zarautz que presentamos desde la coalición Aralar – Ezker Batua. Propuestas para una politica municipal de izquierdas que soluciones los problemas de las y los zarauztarras.

Programa 2011 Zarautz Aralar-Ezker Batua http://www.scribd.com/embeds/55394109/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-f76rgzjpqsti0c1aepi(function() { var scribd = document.createElement(“script”); scribd.type = “text/javascript”; scribd.async = true; scribd.src = “http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js”; var s = document.getElementsByTagName(“script”)[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();

Gure auzo programa aurkeztu dugu Azken Portun / Presentamos el programa de barrios en Azken Portu

Gaur aurkeztu dugu gure auzoz auzoko programa, hau da, auzo bakoitzeko zehaztutako ekimenak biltzen dituena. Proposamen gehienak auzo elkarte edota auzotar beraiek proposatuak dira, horregatik denak dira bideragarriak eta erabilgarriak, jendeak berak eskatuak direlako

auzoz auzoko programahttp://www.scribd.com/embeds/55212951/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-wvrfqipof0gotwch1uh(function() { var scribd = document.createElement(“script”); scribd.type = “text/javascript”; scribd.async = true; scribd.src = “http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js”; var s = document.getElementsByTagName(“script”)[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();

Hoy hemos presentado nuestro programa por barrios, es decir, el que recoge las actuaciones propuestas por cada barrio. La mayoría de las iniciativas han sido propuestas por las asociaciones vecinales o por ciudadanas y ciudadanos, por eso son utiles y viables, porque han sido propuestas por las personas que viven en cada barrio.

Balance de la legislatura 2007-2011

Ezker Batua Aralar prentsaurrekoa

En visperas de finalizar la legislatura es el momento de hacer balance del cumplimiento del programa con el que la coalición Ezker Batua – Aralar se presentó hace 4 años,programa compuesto por 12 compromisos que todavía esta en este blog. Este ha sido en nuestra opinión el grado de cumplimiento de aquellos compromisos:

12 COMPROMISOS CON EL MEDIO AMBIENTE, LAS POLITICA SOCIALES Y LA IGUALDAD.

1. Plan de choque de vivienda protegida para garantizar el derecho a una vivienda digna para los zarauztarras, oferta de un mínimo de 500 viviendas protegidas en los próximos 3 años:

a. Dedicación de la parcela pública de Kortazar en su integridad a alquiler social. SI. Conseguido aunque en este momento pendiente de juicio.

b. Construcción de vivienda protegida en alquiler y en derecho de superficie en Irita. Proyecto para 25 alojamientos dotacionales y compromiso de que una vez iniciada las obras de Irita no se llena todo, la zona mas cercana a Itxasmendi podrá ser empleado para viviendas.

c. Habilitar en el PGOU la posibilidad de expropiación de vivienda vacía en el casco histórico.Si conseguido

d. No financiación de infraestructuras municipales o privadas con cargo a la vivienda, en los suelos municipales sólo VPO y preferentemente en alquiler. No se ha cumplido en la ikastola y el funicular de Aldapeta. Se han habilitado espacios para el alquiler en Irita 25, Brigada o Amillubi (15), Iturribide frente a Dia ( 60?)

2. Conexión de los espacios libres de la periferia urbana (Iñurritza, Asti, Tejería, Vista Alegre, Santa Barbara, Mutxio) mediante un cinturón verde. Se ha escrito el proyecto, falta concretar las prioridades y materializarlo. Asimismo para garantizar un corredor ecológico entre el parque natural de Pagoeta y el biotopo protegido de Iñurritza, cubrimiento de la trinchera de la A 8 que parte Talaimendi. Se metió una alegación a Diputación pero no se ha avanzado nada. Oposición frontal a que el PGOU califique Asti como urbanizable, Asti debe ser un espacio libre protegido. Se ha incluido en el PGOU (Normas subsidiarias) la obligatoriedad de realizar una consulta popular antes de decidir urbanizar Asti y se ha respetado Asti durante esta legislatura.

3. Rechazo a la incineración como forma de gestión de residuos que produce efectos nocivos para la salud y el medio ambiente, y desincentiva el reciclaje y la reutilización, y en concreto al proyecto de planta incineradora en Zubieta. Nos opondremos a cualquier acuerdo o convenio que implique que las basuras generadas en Zarautz se destinen a la incineradora. Nos hemos opuesto y nos hemos quedado solos (junto con ANV en la mancomunidad).

● creación de una planta de compostaje que trate toda la basura orgánica de las casas(cocinada o no) y los restos de jardinería y agricultura necesarias. Se llevan a Lapatx (Azpeitia). Hemos impulsado en la Mancomunidad que el quinto contenedor se extienda a toda la comarca y que se composten los cocinados también. Hemos insistido en hacer mas campañas de concienciación y de reparto de envases y llaves para el compostaje

4. Impulso de la participación ciudadana como base de la gestión municipal:
• Concejalía de participación ciudadana, que impulsara la colaboración y participación de todas las asociaciones de Zarautz en sus distintos ambitos. SI. Conseguido
• Reforma del Reglamento orgánico para reforzar la posibilidad de participación de ciudadanos y representantes que no sean concejales en los órganos municipales. si se ha reformado el Reglamento Organico y se ha creado una nueva forma de participación “Audiencia Publica” antes de los plenos, pero no se ha conseguido que la ciudadanía pueda participar de manera regular en las Comisiones de Información aunque lo pidieramos.
• Elaboración participativa del presupuesto, con partidas específicas para que se gestionen desde cada barrio. Nada
• Creación de la figura del ararteko municipal. Su función será atender las quejas de los ciudadanos y garantizar que se responde y soluciona los problemas. Realizaria un informe anual para ver el grado de satisfacción de los ciudadanos-as. Nada
• Compromiso desde nuestra candidatura para abrirnos a la participación de nuestros simpatizantes y votantes en la toma de decisiones, mediante asambleas abiertas, consultas on-line, u otros metodos. Muy poco a mejorar en la siguiente legislatura

5. Implicación del Ayuntamiento en la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sirviendo de referente social en este camino, por ello dentro del Plan de Igualdad Municipal propondremos:
• Creación del Consejo Asesor de igualdad. Con un técnico de igualdad y que posibilite una mayor participación ciudadana y de las asociaciones implicadas en la redacción del nuevo Plan de Igualdad. SI. Conseguido
• Realización de un PROTOCOLO MUNICIPAL de ATENCIÓN A LAS VICTIMAS de malos tratos. SI. Conseguido
• Compromiso municipal de denunciar públicamente y actuar judicialmente contra cualquier acto de violencia de genero que se produzca en Zarautz, y dotar de medios materiales y realizar acciones tanto de concienciación social como de asistencia a las víctimas. Se han realizado campañas de concienciación y de asistencia las victimas y se han denunciado los casos de muerte de EAE, pero no se ha denunciado públicamente y actuado judicialmente contra cualquier acto de violencia de genero.
• Compromiso con la igualdad y exigencia a asociaciones y empresas que contraten o colaboren con el Ayuntamiento el respeto de la igualdad y la no discriminación a las mujeres. Acciones especiales de concienciación en relación con asociaciones recreativas, gastronómicas y en el ámbito estudiantil. Se ha trabajado en el ámbito estudiantil y con los monitores y educadores de grupos juveniles.
• Impulso a la conciliación de la vida laboral y familiar: previsión de una segunda Haurreskola, SI. Conseguido garantía del programa de Zaintza en los centros educativos, SI. Conseguido en los centros publicos por lo menos revisión de horarios y formatos de las reuniones municipales para posibilitar la compatibilización con la vida familiar. Conseguido, debido en parte por el gran numero de liberaciones.

6. Política cultural y de juventud de fomento del asociacionismo local y la autogestión. Mantenimiento del Gaztetxe SI. Conseguido y previsión de su reubicación en condiciones similares cuando se produzca la reurbanización de Salberdin. Coordinar y aprovechar el enorme potencial y actividad cultural y euskaltzale de Zarautz, creando un foco de impulso de la actividad creativa cuya influencia alcance a toda Euskal Herria. Dimensionamiento y diseño del centro policultural basado primordialmente en las necesidades y recursos locales, y de la comarca de Urola Kosta. Evitando macroproyectos que condicionen la disponibilidad de dinero para otros proyectos y asociaciones. En general no lo hemos apoyado, pero debido a la crisis se ha conseguido que se redimensione y disminuya su presupuesto de 22 a 13 millones
● Adecuación del cine Modelo en colaboración con los propietarios para disponer una sala multiusos en Zarautz. Nada, se hablo con los dueños pero pedian dos millones y no se ha avanzado nada. Ahora piden 60.000 € anuales +/- para su mantenimiento al Ayuntamiento
● Creación de una ludoteca adecuada para jóvenes de 6-12 años. SI. Conseguido

7. Movilidad. Proponemos la revisión del actual Plan de Movilidad municipal con estos puntos:
• Primar al peatón y la bicicleta como formas de transporte más sostenible, para ello pedimos el impulso del plan de peatonalización del casco histórico, esta decidido ampliar el horario de peatonalizacion pero no se materializa. la finalización de la construcción de pasos elevados y otros medios de templado del trafico y la construcción de una red integral de bidegorris que permita la conexión en todos los puntos del municipio, incluido el malecón y la zona industrial. Se ha diseñado una red que conecta todo el municipio, y se han llevado a cabo 2 uniones norte sur, faltaria terminar el resto de la red.
• Dotar de medios de acceso mecánicos a las zonas elevadas del municipio, vista alegre SI. Conseguido con la promocion de aldapeta y Azken kale en Azken Portu, como escaleras mecánicas o ascensores.
• Mejora del transporte público especialmente la frecuencia de las conexiones con Donostia, SI. Conseguido y la creación de enlaces directos a otras zonas de Gipuzkoa algo se ha avanzado con Arrasate y Eibar o de la Comunidad. Fomentar la creación del billete único con precios sociales.
• Reformulación de la OTA. Durante todo el año limitación al casco histórico, sin necesidad de tarjeta y parquímetro, No se ha conseguido e implantación durante el verano en Mendilauta y las otras zonas más cercanas a la playa con habilitación de aparcamientos alternativos en los fines de semana de verano. Aparcamientos en Salberdin (para Azken Portu y la gente que quiere ir al centro) en Langako plaza y en Irita. Con Kortazar, Itxasmendi y Salberdin se han mejorado los fines de semana de verano

• Potenciación del transporte público urbano a la Zona Industrial en horario de salidas y entradas. No se ha conseguido

8. Servicios sociales y tercera edad
• Aumento del gasto social para hacer frente a las cada vez mayores demandas de las personas en riesgo de exclusión social SI. Conseguido
• Potenciar y facilitar los servicios básicos del ayuntamiento, mediante la unificación en un local de todos los servicios, y una única puerta para la recepción. SI. Conseguido
• Apostamos por la creación de un equipo multidisciplinar que deberían contar con un responsable, trabajadores sociales, un psicólogo y los educadores de medio ambiente. Menos los educadores de calle si hay un equipo multidisplinar en S.Sociales¿?
• Creación de un refugio municipal para transeúntes. Quizas en algun convento que se está quedando vacio. No se ha conseguido, tras valorar varios locales Servicios Sociales optó por la sede del malecón de la Cruz Roja de verano
• SALUD MENTAL Creación de pisos tutelados y talleres para personas con problemas de Salud mental.

Tercera edad
• Creación de una residencia polivalente pública y municipal de 50-60 plazas que acoja a ancianos dependientes y autónomos. Se han creado 40? pisos tutelados y un nuevo centro de dia, pero la gestión se ha subcontratado.
• Cambio de los estatutos de la Residencia Santa Ana para su modernización y democratización. Nada
• Potenciación de talleres para ejercitar la mente en casos de Alzheimer, talleres de tiempo libre, gimnasia, yoga, tai chi, etc. Si se han potenciado mediante la Asociación de Jubilados y se les ha dotado de espacios adecuados para llevarlo adelante.
• Realización de un estudio para poder realizar un Plan gerontológico municipal. Nada
• Aumentar y potenciar la ayuda domiciliaria ( tanto en el nº de horas como el nº de personas atendidas) sobre todo para los casos que están en listas de espera. Ya no hay listas de espera, …
• Creación del “Baratza Programa” en Munantxo o Astazubi. para que las personas mayores de 55 años puedan disponer de una huerta. SI. Conseguido, en Munantxo 122 huertas de 60 m2 y, además, son ecológicos.

9. Inmigración y cooperación al desarrollo
• Destinar el 1% del presupuesto total a la cooperación internacional. Se ha aumentado la cantidad pero no llegamos al 1%. Nos hemos quedado en en 0,71% del presupuesto total
• Elaboración de un diagnóstico y un plan de inmigración para Zarautz que cuente con un técnico especialista en inmigración a jornada completa. SI se ha conseguido todo Plan y técnico.
• Asegurar el acceso a los Servicio Sociales Básicos y a la Salud Publica sin tener que demostrar que están legalmente en Zarautz. Especial atención merecen las mujeres inmigrantes.
• Creación de la coordinadora de ONGes de Zarautz. SI. Conseguido

10. Deporte escolar para todos y todas
• Creación de un plan de deporte infantil y juvenil de Zarautz basado en la polideportividad, liderado por el ayuntamiento y coordinado con las escuelas y los clubs, un plan donde prime la participación de todos los alumnos y los valores de convivencia y respeto. Se esta trabajando en coordinación con las escuelas para favorecer el deporte escolar frente a las Escuelas deportivas, fundamentalmente el problema esta con la Escuela de Fútbol.
• Cubrición de los espacios deportivos públicos; campos deportivos de Vista Alegre, Lizardi, futuro frontón de San Pelaio. No se ha conseguido nada, aunque se realizo un proyecto para la cubrición de Lizardi, no avanzo por falta de financiación. Creación de la escuela de escalada del Mirador de Vista Alegre y su restauración y puesta en valor. Nada
• Abono social en función de la capacidad adquisitiva de los usuarios para el polideportivo y demás actividades deportivas. SI. Conseguido, se ha creado una tarifa social para el polideportivo, no para el resto de act. deportivas

11 : Planes integrales de rehabilitación urbana para Azken Portu, Vista Alegre e Itxasmendi que contemplen un tratamiento de mayores espacios y elementos verdes, que solucionen problemas de aparcamiento y movilidad y que doten de nuevos recursos socioculturales y de servicios a dichos barrios. Se ha empezado con la rehabilitación de parte de Azken portu incluyendo un garaje subterráneo de 160 plazas. A Itxasmendi y Mitxelena se les ha cedido un local para la asociación de barrio.

12. Queremos impulsar el final del conflicto vasco desde el nivel municipal con acciones de reconocimiento de todas las victimas del terrorismo y de la violencia del Estado, impulso de programas de fomento de la reconciliación y la convivencia y de formación sobre resolución de conflictos. En cuanto a las victimas, se reconoció en el 2010 la existencia de otras victimas de motivación política y se piensa en reconocerlos expresamente en el acto de abril de 2011. por otro lado se ha realizado un trabajo de recopilación y reconocimiento con las victimas de la Guerra Civil y el franquismo.

https://zarautzezkerretik.wordpress.com/

Golpe de mar en Zarautz

golpe de mar en zarautz

Ayer el mar golpeó duro en Zarautz, por la mañana las olas llegaron al malecón y movieron las mesas y sillas de las terrazas, pero el golpe de la noche fue brutal, tras horas de búsqueda por la mañana encontraron flotando en ese mar furioso un bebe, una niña de dieciocho meses.
La muerte de un niño siempre nos golpea, es algo antinatural. El golpe de hoy ha sido más terrible porque es una muerte que no debió ocurrir, que no debimos consentir. La niña, no sabemos porqué, estaba con su padre, el mismo que ya la había secuestrado hace tres meses, estaba con él en una chabola, en el porche de una cantina en desuso y tapiada, y no sabemos desde cuando vivía allí con su padre, ni como había acabado allí, pero podemos imaginar en qué condiciones, y sabemos cuál ha sido su trágico final.
Ante algo así que podemos decir, que hemos fallado una vez más como sociedad que se pretende avanzada que debiera dar una protección especial a los más débiles. Claro, no todas las responsabilidades son iguales, son los primeros responsables, quizás responsables penales, sus padres que la trajeron al mundo y no supieron o quisieron cuidar de ella o algo peor, pero también son responsables las instituciones públicas que establecen protocolos, mecanismos de seguridad que después no funcionan, no se aplican a tiempo o tienen lagunas y que en este caso no han rescatado a una niña de una madre y un padre que ya demostraron hace tres meses que no merecían esa condición.
Y por último también somos un poco responsables todos y todas, porque formamos una sociedad que no es capaz aún de evitar que cerca de nosotros se vivan terribles situaciones de desamparo como la de esta niña, porque algunos se fijaran mas en si el padre es magrebí y la madre rumana como si eso fuera una explicación, porque cada vez nos sentimos menos responsables de lo que le sucede al prójimo, al vecino.
Recordaremos con tristeza este día y no podremos evitar que cuando contemplamos este mar de Zarautz nos parezca un poco menos hermoso.
Ubaldo Ortiz
Zarautz, 7 de octubre de 2010

Ezker Batua de Zarautz organiza una charla sobre la gestión de basuras el martes 6 de julio

hitzaldia
Últimamente la gestión de la basura es un tema candente en Gipuzkoa. Desde la aprobación por la Diputación Foral de la construcción de una incineradora de residuos en Zubieta, se ha suscitado gran oposición popular y se ha iniciado una discusión en muchos municipios del territorio sobre cual es la formula más sostenible para deshacernos de las basuras que producimos y, sobre todo, para producir menos.

Dentro de este contexto Ezker Batua ha organizado una charla para el próximo martes 6 de julio en la sala de la Caja Laboral a las 18.30 de la tarde, en ella tomarán parte Mikel Izagirre, miembro de la Plataforma anti-incineración de Urnieta y Ricardo Ortega, Presidente de la Mancomunidad de San Marcos.

El objeto de la charla es informar sobre las características y repercusiones que tienen los distintos sistemas de gestión de la basura que hoy en día se están promoviendo en Gipuzkoa:.por un lado la recogida puerta a puerta, que han demostrado su eficacia en municipios cercanos como Usurbil, y está siendo introducida en otros municipios, por otro lado el quinto contenedor para residuos orgánicos, que es el sistema impulsado por la Diputación Foral, e implantado en Zarautz de manera experimental desde 2008, además existen más sistemas y, sobre todo, se intentará explicar que lo importante no es tanto el método concreto de recogida y gestión de la basura, sino la filosofía y el modelo que hay detrás de cada uno.

También en Urola Kosta está abierto este debate, en Orio y en Zumaia se han puesto en marcha comisiones ciudadanas para reflexionar sobre el tema, y paralelamente la Mancomunidad ha extendido la implantación del 5º contenedor a todos los municipios de la comarca.

Creemos que también en Zarautz es necesario iniciar la discusión ciudadana sobre este tema. Según los datos aportados por el consorcio de residuos, las cifras de Zarautz en cuanto a la implantación del 5º contenedor son bastante negativos. Así en Zarautz hasta abril de 2010 sólo había 661 familias apuntadas al programa, el 8% de las familias. Por comparación en el barrio de Amara en el mismo período se habían apuntado 1933 familias, el 20%, es decir más del doble que en nuestro municipio.

Hay que precisar que como resultado de la última campaña impulsada por la Mancomunidad, se han apuntado el pasado mes de junio otras 795 familias zarauztarras, con lo que el total ascendería a 1456, pero aún asi, en cuanto a porcentaje aún nos encontraremos en el 16%.

En este sentido lo diferencial en la recogida puerta a puerta es la extensión de la obligatoriedad de reciclaje al 100% de los generadores de residuos y la posibilidad de control del volumen de residuos generados, mientras que los sistemas existentes hasta ahora, se basan en la voluntariedad. Esto explica las diferencias de resultado, así en Usurbil con menos de 6.000 habitantes, todos toman parte en la recogida selectiva por lo que se recogen más residuos orgánicos que en todo Gipuzkoa con el 5º contenedor, y por consiguiente se ha reducido en un 85% las basuras que van al vertedero.

Zarautz, a 2 de julio de 2010

Aurten ere, Gora Errepublika

dsc00945-640x480.JPG
A media hora de que acabe este 14 de abril, publicamos otro post republicano para la blogosfera gorria.
Hoy hemos colocado de nuevo la tricolor en la fachada municipal para reivindicar la memoria del ideal republicano, del que triunfo hace casi 80 años y del que permanece vivo.
Hoy el diario PUBLICO pedia resumir en una palabra el significado de la Republica, y mi respuesta ha sido igualdad, seguramente hay otras libertad, laicidad, progreso, pero lo más representativo del ideal republicano en mi opinión es la proclamación de la igualdad de todos y todas sus ciudadanos. Igualdad sobre todo por contraste con nuestra monarquia Juancarlista, en la que el valor decisivo es la genetica,
donde todo el que no sea un Borbón sabe que no podrá ser nunca Jefe del Estado, salvo que de el braguetazo y espere la defunción de su conyugue, pongamos que se llama Letizia.
Donde tenemos MInistra de Igualdad pero la Constitución garantiza que los hombres tiene preferencia frente a las mujeres para el primer puesto del Estado.
Donde una familia tiene garantizada residencia y sueldo oficial desde la cuna hagan lo que hagan, sólo por su apellido.
Donde el Rey y su familia no responden ante la Justicia por mandato constitucional, ni declaran sus cuentas, ni sus ingresos, ni sus gastos, ni informan de sus vicios, ni de sus pasatiempos, ni de sus hazañas de caza, que por cierto se pagan con el dinero de nuestros impuestos.
Donde es delito hacer chistes o burlarse de nuestros monarcas, o quemar su fotografía, al estilo de Marruecos.
Y a pesar de todo los republicanos y republicanas tenemos que aguantar a todos los que dicen que la defensa de la Republica es algo del pasado, lo que es medieval, caduco y predemocratico es la Monarquía y sólo podemos desear que la nuestra acabe con el actual Rey, como el franquismo se acabo con Franco, a por la Tercera.
Salud y Republica.

El Ayuntamiento de Zarautz exige al club de golf que pague 70.000 euros al año

Iñurritza

Hoy en NOTICIAS DE GIPUZKOA 16/02/2010

El Real Club de Golf de Zarautz deberá pagar 70.000 euros anuales al Ayuntamiento de la localidad si quiere seguir usando la parcela municipal del campo zarauztarra. Un tercio de los terrenos es de titularidad pública y su renta se fijó en 250 pesetas anuales en 1916, fecha desde la que no ha sufrido variaciones. Por ello, en la actualidad, el club abona 1,5 euros al año por hacer uso de la parcela municipal.

El grupo local de Ezker Batua-Berdeak/Aralar mostró “su satisfacción” por el acuerdo adoptado el jueves pasado por la junta de gobierno, en el que se requiere al Real Club de Golf a actualizar la renta anual que paga por el uso de 65.000 metros cuadrados de terreno de propiedad del Consistorio. No es la primera vez que el Ayuntamiento zarauztarra exige un aumento del arrendamiento a los socios del club. En 2005, el entonces concejal de Ezker Batua-Berdeak, Patxi Coira, denunció “esa situación escandalosa” y presentó una moción pidiendo “la renegociación del acuerdo y la actualización de las cantidades”. La alcaldesa de entonces, Maite Etxaniz, se comprometió a negociar la revisión de la renta en un plazo de tres meses.

a los tribunales Según indican desde Ezker Batua, durante varios meses del año 2006, Coira solicitó públicamente en todas las sesiones plenarias información sobre la actualización de la renta, “no obteniendo respuesta”. El alcalde, Jon Urien (Hamaikabat), explicó ayer a este periódico que el Consistorio sigue a la espera “desde hace mucho tiempo” de ver qué ocurre con el juicio que el Real Club de Golf tiene pendiente con la familia Azlor de Aragón, sucesora de los marqueses de Narros, propietaria de los dos tercios restantes de los terrenos del golf. Estos últimos han interpuesto recientemente y por segunda vez, a través del despacho de abogados Cuatrecasas de Donostia, una demanda de desahucio contra el club, para que desmantele las instalaciones deportivas de la parcela de su propiedad. Antes de decidir llevar el caso a los tribunales, la familia de Narros exigió a los responsables del club de golf que pagasen 150.000 euros al año durante diez años y cambiar así el contrato firmado en 1916, que obligaba a la sociedad a abonar la cantidad de 500 pesetas al año. Aquel contrato venció en 1936, a pesar de haber sido prorrogado posteriormente.

Los socios del campo de golf no aceptaron el cambio propuesto por los Azlor de Aragón y optaron por tratar de comprar los terrenos. Sin embargo, la familia no quiso desprenderse de su propiedad y finalmente, ha decidido llevar el caso, una vez más, al juzgado de Azpeitia.

Urien subrayó que el Ayuntamiento “ha estado durante años esperando el veredicto de ese pleito”, porque en el contrato que firmaron los marqueses de Narros en 1916 se especifica que “si se prolonga el contrato con los herederos, se prorrogará también el acuerdo con el Consistorio”.

Por su parte, en otro intento fallido, en 2007, la comisión de Deportes del Ayuntamiento abordó el tema para modificar el contrato con el club y, tras actualizar el precio de las hectáreas, se reclamó a los responsables del golf que ofrecieran 20.000 euros en servicios al año. De esta manera, aunque el club no pagaría el dinero en metálico, cedería sus instalaciones deportivas a los zarauztarras.

Según detalló el alcalde, entonces “no se llegó a ningún acuerdo en concreto”. A pesar de ello, Urien sigue defendiendo esa idea: “Ahora pedimos al club que pague 70.000 euros anuales, pero nuestro objetivo primordial es que en el futuro negociemos para sacarle partido a los terrenos y que se puedan utilizar para actos públicos o para los vecinos. Como cuando hicimos la presentación del Plan General en sus instalaciones”. Y es que el cuarto campo de golf más antiguo del Estado, además de estar ubicado a orillas del mar Cantábrico, alberga en la actualidad un campo de prácticas, una escuela para todas las edades, un salón social, una biblioteca, diversas salas de reuniones, campos de tenis y paddle.

revisar cada cinco años Al ver que transcurrían los años y que “no se había obtenido ningún resultado”, Ezker Batua-Aralar propuso el pasado diciembre que el Ayuntamiento requiriera oficialmente al Real Club de Golf la revisión de la renta anual y la fijara en 70.000 euros al año, “de acuerdo con lo que marca el reglamento de bienes de las entidades locales”. Ahora, tras el respaldo de los demás grupos municipales (Hamaikabat, PNV, PSE-EE y PP) esta solicitud ha sido acordada, por lo que los responsables políticos acaban de notificar al Real Club la actualización de la renta “si quiere seguir utilizando los terrenos”.

Según explicó el concejal de Urbanismo, Ubaldo Ortiz (EB), los socios tendrán un plazo de un año para responder a la exigencia del Consistorio e intentar llegar a un acuerdo para modificar el actual convenio. De no ser así, la Administración no descarta romper del todo el contrato vigente.

De la misma manera, Ezker Batua-Aralar pidió que en la negociación de un nuevo acuerdo de arrendamiento se tenga en cuenta la inclusión de los terrenos en el biotopo protegido de Iñurritza y que el uso de golf es, a largo plazo, “incompatible con los objetivos de conservación y regeneración de los valores naturales de la zona, por lo que de alcanzar un nuevo acuerdo, éste debería tener un plazo máximo de cinco años”.

Por su parte, en la página web del club de Golf destacan que “el campo contribuye a preservar la naturaleza del entorno de Iñurritza, que fue declarado biotopo protegido el año 1997 por el departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco”. De llegar a cumplirse lo que exige el Ayuntamiento zarauztarra, los 1.000 socios actuales del club deportivo deberán pagar 70.000 euros al año (70 euros cada uno). Este periódico intentó ayer reiteradamente obtener la opinión de los responsables del Real Club de Golf de Zarautz, sin éxito alguno.